torsdag, mars 22, 2007

Tragisk olycka på Vännern

I förra veckan inträffade en mycket tragisk olycka där en paddlare omkom på vännern, här finns ett pressmedelande från karlstads multisportklubb som redogör för olyckan.

Björn Thomassons hemsida pågår det en diskussion som utifrån händelsen tar upp säkerhetsfrågor.
I diskussionen finns det flera mycket bra utalanden om vad man kan göra för att förbätra säkerheten när man paddlar. Länk till sidan

Inga kommentarer: